-
  • Voeding

  • Voeding verdient een prominentere plaats bij de behandeling van chronische ziekten en kan op die manier in belangrijke mate bijdragen aan gezondheidswinst. https://www.wur.nl/nl/nieuws/Chronische-ziekten-behandelen-met-voeding.htm