-
  • Geen enkele behandelaar, therapeut of arts, kan beloven dat zijn of haar therapie of medicijn een specifieke patiënt gaat helpen. Wij dus ook niet, we doen slechts twee beloftes:

    1. We liegen niet (We kunnen ons vergissen, en we kunnen fouten maken. Maar zullen niet opzettelijk dingen zeggen waarvan we weten dat die niet waar zijn, of iemand om de tuin leiden)
    2. We doen ons best

    Zie ook: Werkt het bij mij?

    Als we, op grond van onze training en ervaring denken dat behandeling weinig zin heeft, dan zijn we daar open over. We zullen u niet onverwacht met extra kosten voor supplementen of extra diensten opzadelen.