Techniek, methode, professie


Acupunctuur als techniek, als methode, en als beroep

Het woord “acupunctuur” wordt veel gebruikt, en niet iedere keer wordt hetzelfde ermee bedoelt. Een opticien en een oogarts doen allebei iets met oogproblemen, maar er zijn verschillen in opleiding en in de soort problemen die ze aanpakken. Bij acupunctuur is dat op dit moment minder duidelijk.

A) Acupunctuur als techniek

“Acupunctuur” kan refereren aan de techniek van het gebruik van een naald, maar als het op een gestandaardiseerde manier wordt toegepast, is het slechts een techniek, die bij alle patiënten op dezelfde manier wordt toegepast. Een voorbeeld is het NADA-protocol, een vorm van acupunctuur die door verpleegkundigen wordt gebruikt in afkickklinieken. Maar ook “tibiale zenuwstimulatie”, zoals dat door neurologen wordt gebruikt voor blaasproblemen, is een voorbeeld van acupunctuur als techniek, losgemaakt van de grotere context. En niet te vergeten, dingen als “moxa op bl-67 voor stuitligging”, en “reisbandjes voor misselijkheid, op PC-6”.

B) Acupunctuur als methode

Acupunctuur als methode wordt vaak toegepast door professionals die in de eerste plaats iets anders zijn. Bijvoorbeeld fysiotherapeut, chiropractor, moderne arts. Dit wordt vaak gedaan onder de noemer “dry needling”, “trigger point therapie”, “medische acupunctuur”. De meeste artsen en therapeuten die dit toepassen, hebben hoogstens een korte cursus gedaan (of zelfs dat niet), om acupunctuur als methode naast hun professie toe te passen. Het is natuurlijk fijn als er patiënten mee geholpen zijn, maar de toepassingen zijn beperkt.

C) Acupunctuur als beroep

Acupunctuur als beroep wordt gedaan door iemand die specifiek daarvoor een aantal jaren naar school is gegaan, op HBO-niveau. Dat zijn minimaal enkele duizenden uren. Dit is gebaseerd op het complexe medische systeem, zoals dat in China in de Han dynastie ontwikkeld is, en sindsdien overgeleverd en verrijkt. Het vereist dat de behandelaar een visie ontwikkeld, gebaseerd op de klassieke boeken (De Huang Di Nei Jing Su Wen, de Huang Di Nei Jing Ling Shu, de Nan Jing, de Shang Han Lun), en werkt vanuit de daarmee verkregen inzichten, niet vanuit een aantal protocollen, of “intuïtie”.


Leave a Comment