Polsdiagnose


polsdiagnose

Het polsbeeld biedt de TCM-therapeut de mogelijkheid van een overzicht maar ook een diep inzicht in de gezondheid, de bronnen en de bouwstenen van een patiënt en daarmee in zijn of haar leven.

Hedendaags polssysteem

Shen-Hammer polsdiagnostiek vindt zijn oorsprong in de bekende pols klassieken zoals Li Shi Zhen en Wang Shu He. Dr. John Shen en later Dr. Leon Hammer hebben de polsdiagnostiek verder ontwikkeld zodat het beter past bij het leven van de patiënten in de huidige samenleving waarbij met name de psycho-emotionele aspecten mede van grote betekenis zijn.

Deze voortdurende ontwikkeling van het polssysteem zorgt ervoor dat dit diagnostische hulpmiddel zichzelf telkens blijft vernieuwen waardoor zich iedere keer weer spannende nieuwe ontdekkingen voordoen.

Karen Bilton (5) heeft het nodige onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van polsdiagnose. (5), (6)

 

  1. Het Dragon Rises instituut van Dr. Leon Hammer
  2. Dr. Leon Hammer
  3. Heather Bruce over Dr. John Shen
  4. Susan Krieger over Dr. John Shen
  5. http://www.lotushealingarts.com/dr-karen-bilton/
  6. Contemporary Chinese Pulse Diagnosis: A Modern Interpretation of an Ancient and Traditional Method – Karen Bilton, Leon Hammer, Chris Zaslawski
  7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27314975
  8. Chinese Pulse Diagnosis: A Contemporary Approach – Leon I. Hammer
  9. Handbook of Contemporary Chinese Pulse Diagnosis – Leon I. Hammer

Leave a Comment