Peggy Bosch: “letter to the editor”, Journal of Integrative Medicine


Peggy Bosch is in November gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van schizofrenie, depressie en slaapstoornissen en de behandeling daarvan met acupunctuur. Haar proefschrift is verschenen onder titel: Needles on the couch: Acupuncture in the Treatment of Depression, Schizophrenia and Sleep Disorders. Mevr. Bosch verzamelde haar data daartoe in de LVR-Klinik Bedburg-Hau in Duitsland, waaraan zij als psychologe verbonden is. Binnen deze kliniek worden acupunctuurbehandelingen al toegepast op een aantal afdelingen en het huidige onderzoek hoopt bij te dragen aan een verdere uitbreiding daarvan. Toch is het niet altijd gemakkelijk om Traditionele Chinese Geneeskunde “zomaar” te integreren in een kliniek die gebaseerd is op Moderne Industriele Geneeskunde, onder andere omdat ziekten die in de Moderne Geneeskunde als “hetzelfde” worden geclassificeerd, dat niet per se in de Traditionele zin zijn, en een goede, Traditionele diagnose belangrijk is voor de behandeling.

In een “letter to the editor” aan het “Journal of Integrative Medicine” van mei stipt Bosch, samen met P .de Rover, Lee SH Yeo S, S. Lim, en M. van den Noort een aantal uitdagingen aan die bestaan voor het succesvol toepassen van TCG bij psychiatrische patienten. (Engelstalig artikel) http://www.jcimjournal.com/articles/publishArticles/pdf/S2095-4964(16)60258-3.pdf

Haar proefschrift is hier te downloaden: en hier een interview met haar.


Leave a Comment