-
  • Merlin Young op tv over moxa

  • Merlin Young, schrijver van “The Moon Over Matsushima” wordt op de Kroatische televisie geïnterviewd over moxibustie. Wie geen Kroatisch verstaat, kan de automatische ondertiteling van Youtube aanzetten (het icoontje rechtsonder de video).

    Moxa wordt relatief weinig gebruikt door de meeste Westerse acupuncturisten, maar het is steeds meer in opkomst, omdat het aandoeningen kan behandelen die niet alleen met acupunctuur behandeld kunnen worden.