-
  • Life history

  • Het moge duidelijk zijn dat als je wilt nadenken over “wie we zijn”, dat onze “life history” (evolutionaire achtergrond) het meest basale gegeven is dat je dient te kennen om te begrijpen waarom we ziek worden. Oftewel, “om het heden te begrijpen moet je het verleden kennen”. Het doet ons begrijpen waarop we zijn “aangepast” en daarmee ook waarop niet; onze “zwakke plekken”. De huidige geneeskunde benadert ziekte en gezondheid vooral vanuit het mechanisme (de zogenaamde proximale benadering; (patho)fysiologie zo je wilt) en gaat voorbij aan onze evolutionaire achtergrond. Het gevaar daarvan is dat je het mechanisme in zijn isolement gaat “herstellen” op basis van “hoe het gaat”, zonder te weten “waarom het gaat zoals het gaat”. Dus op basis van “know how” en niet vanwege “know why”. Gebrek aan kennis over de gevolgen van het “herstel” heeft consequenties voor andere mechanismen; ook wel genoemd “bijwerking”, die ten opzichte van de “hoofdwerking” hooguit een onderscheid maakt dat te maken heeft met het doel.

    https://www.foodlog.nl/artikel/evolutionaire-geneeskunde-haalt-de-lancet/