Labonderzoek bevestigt definitief: geen radioactiviteit in Keltisch zeezout