-
  • Kinderartsen turven incidenten alternatieve zorg, kopte "Medisch Contact" op 26 februari. (1) Oei, dat klinkt ernstig. Die gevaarlijke alternative zorg toch. Initiatiefnemer blijkt onder meer Jan Peter Rake, die in 2013 pleitte voor een wettelijk verbod op alternatieve behandelwijzen bij kinderen onder de 12 jaar.
    Gelukkig blijkt uit het turven van de kinderartsen dat de "alternative zorg" buitengewoon veilig is: negen meldingen in 2015. Dat zijn er natuurlijk 9 teveel, maar veel minder dan de jaarlijkse "19.000 potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen" van de Moderne Industriele Geneeskunde. (2) Stemmen voor een meer rationelere kijk op medische fouten zijn er ook, zoals het uitstekende artikel van Maxim Februari in NRC dat we van harte bij u willen aanbevelen (3). Beroepsvereniging Zhong is groot voorstander van een transparante kijk op medische zorg, en draagt haar steentje bij door hoge eisen te stellen aan therapeuten op het gebied van opleiding, bijscholing en tuchtrecht. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de kunstmatige scheiding tussen "regulier" en "alternatief" verdwijnt: het doel moet natuurlijk zijn dat de patient de zorg krijgt die voor hem of haar het beste is, en Traditionele Chinese Geneeskunde, in al haar facetten, heeft daarin veel te bieden.

    1. http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/152984/Kinderartsen-turven-incidenten-alternatieve-zorg.htm
    2. http://www.nrc.nl/next/2015/11/18/jaarlijks-17000-tot-20000-doden-door-verkeerde-1558330
    3. http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/01/koele-zeg-maar-klinische-aanpak-van-fouten-1594724