Is geneeskunde wetenschappelijk? Dokter Michel Accad vindt van niet.


Is geneeskunde wetenschappelijk? Dokter Michel Accad vindt van niet. (1)

Er zijn mensen die het idee koesteren dat geneeskundige zorg “wetenschappelijk” moet zijn, en alle “onzin” eruit verbannen moet worden. Dit idee is vooral populair onder de enthousiaste aanhangers van een heel bepaalde visie op wetenschap als de enige en almachtige brenger van alle echte kennis.

Echter, dat  geneeskunde wetenschap is, is volgens Dr. Accad een vergissing: wetenschap heeft tot doel kennis te verzamelen, door middel van zo onpersoonlijk mogelijke observatie en experimentatie, en het doel van geneeskunde is om mensen beter te maken, door middel van zorg.

Wetenschap kan natuurlijk helpen om betere beslissingen te maken, maar het moet altijd dienend zijn aan de medische zorg. Het huidige medische systeem is sterk beïnvloed door onder andere figuren als Abraham Flexner (2), die een specifiek model voorstonden van de opleiding tot arts.

  1. http://alertandoriented.com/is-medicine-a-scientific-enterprise/
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Flexner

Leave a Comment