Interview met John Jaarsveld


De Nationale Beroepengids (1) was zo vriendelijk om mij in 2015 te interviewen voor het “Nationale Beroepengids: Beroep van de Maand” (2). Zie hieronder het resultaat:

Naam: John Jaarsveld
Beroep: Acupuncturist

Hoe bent u aan deze baan gekomen?
“In Nederland zijn er niet veel acupuncturisten in dienst van een instelling, en ik ben dus ZZP-er. In het buitenland is dat wel anders: in bijvoorbeeld Duitsland, de Verenigde Staten en in Zwitserland zijn er regelmatig vacatures; in de verslavingszorg, bij het leger ter pijnbestrijding op het slagveld en bij de revalidatie. Er zijn zelfs meerdere cruiseschepen die acupuncturisten aan boord hebben. In China werken de meeste acupuncturisten gewoon in een ziekenhuis.”

Welke opleiding heeft u gevolgd om Acupuncturist te worden?
“Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijzen, waar Chinese kruidengeneeskunde onder valt, maar ook Tuina-massage en voedingsleer. Het is een compleet systeem met een eigen visie op fysiologie, diagnose en behandeling. In Nederland zijn er meerdere opleidingen tot acupuncturist op HBO-niveau. In onder andere Ierland, Frankrijk en de Verenigde Staten kun je een Masteropleiding doen, in China kun je worden opgeleid tot arts Traditionele Chinese Geneeswijzen.

Je kunt je eenvoudig inschrijven bij een opleidingsinstituut. Tot dusver zijn de opleidingen particulier en moet je die dus zelf betalen, maar er wordt al wel gewerkt aan een gesubsidieerde opleiding. Het is absoluut noodzakelijk dat je daarnaast en daarna heel veel uren aan zelfstudie doet, je moet gedisciplineerd zijn en een sterke motivatie hebben om zelf meer te leren en je te ontwikkelen. Ik ben verplicht minimaal 6 bijscholingsdagen per jaar te volgen, maar in de praktijk doe ik er veel meer.

Zelf heb ik eerst een driejarige opleiding voor shiatsu (Japanse massage) gedaan, daarna een opleiding Westerse Medische Basiskennis, en toen een opleiding Acupunctuur. Ondertussen ben ik ook in Japan en in China geweest en heb mogen meekijken in de keuken van echte meesters.”

Kunt u een gemiddelde werkdag beschrijven?
“Er komt iemand binnen met een probleem of klacht waarvan we hopen dat ik er iets aan kan doen of hem kan leren hoe hij er zelf iets aan kan doen. Dat kan echt van alles zijn, van een verstuikte enkel of een zere keel tot een chronische ziekte. Vervolgens probeer ik er achter te komen welk onderliggend patroon er aan ten grondslag ligt. Dat doe ik door:

  • Goed naar de persoon te kijken; hoe hij beweegt, praat en eruitziet, maar ook naar de ogen en naar de tong
  • Goed te luisteren naar wat hij zegt, en, net zo belangrijk, naar wat hij niet zegt en hoe hij het zegt
  • Goed te kijken naar zijn medische voorgeschiedenis; wanneer is het begonnen, welke relaties kan ik leggen met andere gezondheidsproblemen uit het verleden?
  • Goed te palperen (voelen), en dan vooral de pols, waar het kloppen van de slagader heel veel verraadt van de status van het hele lichaam, mits je daar goed in getraind bent, en het palperen van de buik, waarbij kleine gevoelige plekken verraden waar de doorstroming van de organen niet goed functioneert.

Vervolgens stel ik de diagnose en daaruit volgt een behandelplan en een behandeling. In mijn geval is dat meestal acupunctuur, moxa, massage, of instructies voor zelf-massage, maar sommige acupuncturisten werken ook met kruiden of oefeningen. Zo zie ik een aantal mensen op een dag. Daarnaast besteed ik iedere dag tijd aan de administratie, schrijf brieven en artikelen en ik geef lezingen. Voor dat laatste krijg ik niet betaald, het hoort bij het voeren van een praktijk.”

Welke competenties zijn belangrijk in uw beroep?
“Empathie, geduld, aandachtig kijken en luisteren.”

Wat is de grootste uitdaging in uw werk?
“Acupunctuur valt in Nederland onder de particuliere gezondheidszorg, ook wel alternatieve geneeskunde genoemd. Dat betekent dat veel mensen het grootste deel van een consult zelf moeten betalen. Eén van de grootste uitdagingen is om dusdanige kwaliteit te leveren dat het ook voor iemand die een klein inkomen heeft de moeite waard is om een consult bij me te boeken.”

Wat geeft uw baan de meeste voldoening?
“Positieve veranderingen zien in iemands gezondheid. Diep in oude boeken duiken en oplossingen vinden voor moderne problemen.”

Wat zijn de minder leuke kanten van uw baan?
“Het is particuliere gezondheidszorg; het liefst zou ik iedereen voor niets behandelen maar dat gaat niet, en dit betekent dat ik geld moet aannemen van mensen die ziek zijn en het soms niet breed hebben. Zeker voor chronisch zieken, die eigenlijk gedurende langere tijd behandeld zouden moeten worden, betekent dit dat ze vaak niet de hulp krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. En natuurlijk komt het voor dat ik iemand niet kan helpen. Ik doe altijd heel erg mijn best, en juist daarom, en vanwege het persoonlijke contact, is het niet alleen voor de patiënt, maar ook voor mij een teleurstelling als het me niet lukt om iemand te helpen.”

Wat zou u doen als u geen Acupuncturist zou zijn?
“Ik houd ervan om intens bezig te zijn, en praktische vaardigheden te combineren met een intellectuele uitdaging. Ik kan me voorstellen op een ambulance te werken, of als verloskundige. Maar, en dat klinkt misschien gek, ik heb ook herhaaldelijk aan een baan in het leger gedacht. Voor een uitdaging staan, zo snel en goed mogelijk de klus klaren, en het liefst direct feedback krijgen. Met de voldoening dat je iets voor de anderen hebt betekend.”

Wat was uw droombaan als kind?
“Ik dacht dat ik niet wist wat ik wilde worden. Maar terugkijkend had ik best wel interesse in geneeskunde, maar wilde ik geen arts worden omdat ik niet in het moderne medische systeem wilde verzanden.”

Hoe ziet u de toekomst van het beroep Acupuncturist?
“Het lijkt me onafwendbaar dat de medische zorg in Nederland hard achteruit gaat. Ik denk dat het onder andere acupuncturisten zijn die steeds meer basiszorg gaan verzorgen. Dat zal wel flink wat weerstand oproepen. Ik verwacht dat naarmate de status quo meer wordt uitgedaagd, er nog flink wat negativiteit over acupunctuur zal worden geuit. Er is de laatste jaren zeer veel onderzoek gedaan naar acupunctuur, en er is naar de hoogste wetenschappelijke maatstaven herhaaldelijk aangetoond dat het een effectieve geneeswijze is, die in veel gevallen beter werkt dan pillen nemen. Ik denk dus dat het beroep zal groeien, tegen de stroom in.”

Welk advies zou u mensen die Acupuncturist willen worden geven?
“Studeer hard. Het is een hele verantwoordelijkheid en er is heel veel te leren. Echt veel meer dan je denkt. Lees de klassieke boeken van de Traditionele Chinese Geneeswijzen, dat zijn de Huang Di Nei Jing Su Wen, de Ling Shu, de Nan Jing en de Shang Han Lun. Maar ook op youtube zijn ondertussen de nodige colleges te vinden die de moeite waard zijn. Het is geen beroep waar je gemakkelijk mee in een baan rolt, je zult zelf je waarde moeten bewijzen.”

Over de praktijk van John
“Ik heb mijzelf gericht op een bepaalde “stijl” van acupunctuur: Japanse palpatie-gebaseerde acupunctuur, maar ik zie ook kinderen en baby’s. Ik probeer mensen zo snel mogelijk in de positie te helpen dat ze me niet meer nodig hebben; uiteindelijk is het doel dat ze het zelf weer kunnen. Ik heb op heel veel plaatsen gewerkt, van verzorgingstehuizen tot bij mensen thuis, van mijn eigen praktijkruimte tot in de duinen. Ik probeer kleinschalig te werken, en nooit de menselijke maat uit het oog te verliezen.“

  1. https://www.nationaleberoepengids.nl/
  2. https://www.nationaleberoepengids.nl/Acupuncturist

Leave a Comment