-
  • Het “evidence-beest”

  • “Het klopt dat men in de complementaire geneeskunde anders werkt dan in de reguliere geneeskunde. Bij ons staat de cliënt centraal, de mens met zijn totale omgeving. Wij werken niet met ‘evidence-based’ protocollen, maar we leveren ‘evidence informed’ maatwerk. En weet je? Hiermee bereik je bij chronische aandoeningen vaak meer dan met een ‘evidence-based’ protocol.”

    http://www.pioniersmagazine.nl/evidencebeest/