-
  • Gezondheid is het vermogen je aan te passen, je eigen regie te voeren op uitdagingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied

  • Ad Verbrugge in gesprek met Machteld Huber, voormalig huisarts en strategisch adviseur op het gebied van zorgvernieuwing. “Gezondheid is het vermogen je aan te passen, je eigen regie te voeren op uitdagingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.”
    Op basis van onderzoekswerk naar voeding kwam Huber tot de conclusie dat zoiets als ‘veerkracht’ een fundamenteel onderdeel van gezondheid is. Toch ziet de Wereld Gezondheidsorganisatie gezondheid enkel in termen van ‘compleet welbevinden op lichamelijk, psychisch en sociaal valk’. “De definitie van gezondheid van de Wereld Gezondheids Organisatie is een probleem.” De afgelopen jaren heeft Huber dan ook een alternatief concept ontwikkeld, positieve gezondheid. “Wij hebben gezegd: gezondheid is het vermogen je aan te passen, je eigen regie te voeren op uitdagingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.” Op basis van gesprekken met patiënten heeft Huber dat uitgewerkt aan de hand van zes dimensies. “De essentie is: hoe ga je ermee om? [..] We proberen mensen uit te dagen om eigen regie te pakken.”