G-lezing 2007 door David Hunter


“Health needs more than health care: the need for a new paradigm”

g_logoOp woensdag14 november 2007 vond in de Janskerk te Utrecht de G-lezing 2007 plaats. De lezing, getiteld ‘Health needs more than health care: the need for a new paradigm’, werd uitgesproken door David J. Hunter, Professor of Health Policy and Management aan de Durham University in Engeland. Hoofdsponsor van de G-lezing was ZonMw.

Zorg voor gezondheid staat hoog op de politieke agenda. Maar het politieke debat in ons land is sterk gericht op het systeem van de gezondheidszorg, ‘de ziekenzorg’. Het gaat over zorgbeleid, niet over gezondheidsbeleid. Zo ligt er te veel nadruk op het veranderen van het gedrag van individuele burgers en het repareren van schade, in plaats van het voorkomen daarvan. Investeringen in ziekenzorg beschouwen we eerder als een succes dan als een teken van falen. Intussen is de Nederlandse volksgezondheid op de Europese ranglijst afgezakt naar de middenmoot. Er zal wezenlijk anders en breder moeten worden gekeken én gewerkt, juist ook buiten de klassieke portefeuille volksgezondheid. Zorg voor gezondheid vergt meer dan gezondheidszorg. Hunter wees op de noodzaak tot een nieuw paradigma voor het volksgezondheidsbeleid, op de belangrijke elementen daarvan en op de rol die overheid bij de vereiste verandering kan spelen.

De complete tekst van de G-lezing 2007 is in het Nederlands vertaald en hier te downloaden.


Leave a Comment