Evidence-based manieren om een bevalling gemakkelijker te maken en het aantal ruggenprikken en keizersnedes terug te dringen