-
  • Er is méér wetenschappelijk bewijs voor het effect van de alternatieven dan veelal wordt gedacht

  • Er is méér wetenschappelijk bewijs voor het effect van de alternatieven dan veelal wordt gedacht. Tegelijk is er minder bewijs voor de werkzaamheid van de regulieren dan ze doen voorkomen. Daarnaast is een deel van het reguliere “bewijs” verkregen met klinisch onderzoek dat bij nader inzien is gemanipuleerd door de farmaceutische industrie. En ook is het waar dat als wél overtuigend wetenschappelijk bewijs voorhanden is, reguliere artsen dit vaak negeren. Kortom: er wordt met twee maten gemeten. Het is niet geloofwaardig om van de alternatieven overtuigend bewijs te verlangen als de bewijsvoering van het eigen handelen niet op orde is. Daarnaast leidt de roep om “bewijs” tot een vorm van tirannie. De reguliere behandelrichtlijnen zijn heilig verklaard, maar gaan uit van de grote gemiddelden. Wat “goed” is voor de meeste mensen of voor de gemiddelde mens, hoeft niet goed voor de individuele patiënt te zijn. De klinische blik van de arts heeft plaatsgemaakt voor een vorm van standaardgeneeskunde die ten koste kan gaan van het zieke individu.

    Pittige taal van Toine de Graaf, schrijver van “De Kracht van de alternatieven” (2) in “Spiegelbeeld. ( 1)

    1. http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/Duel.pdf
    2. http://dekrachtvandealternatieven.nl/