-
  • Elektrosmog

  • Een belangrijk deel van het menselijk functioneren gaat via elektrische signalen. Het ligt dan ook voor de hand dat de massale vervuiling met elektrosmog, veroorzaakt door de vele draadloze communicatiemiddelen, een negatief effect kunnen hebben.

    Is elektrosmog het nieuwe asbest?