Edzard Ernst over de acupunctuur-pagina van Wikipedia


Edzard Ernst, professor fysiotherapie en zelfverklaard expert “alternatieve geneeswijzen” (1) reageert op een colum van Mike Cummings in het British Medical Journal. (2) Deze colum ging over de gang van zaken bij Wikipedia, en hoe Mel Koppelman geblokkeerd werd toen ze Engelstalige Wikipedia-pagina over acupunctuur probeerde aan te vullen met wetenschappelijke informatie. (3)

Kort samengevat is het standpunt van deze populaire blogger die door veel sceptici op handen wordt gedragen dat iedere expert een vooroordeel heeft, en daarom niet meer onbevooroordeeld naar zijn vak kan kijken, en daarom niet vertrouwd kan worden als hij iets zegt over datgene waar hij verstand van heeft… Als dat klopt kunnen chirurgen niets zeggen over chirurgie, en psychiaters niets over psychiatrische ziekten. En acupuncturisten niets over acupunctuur.

De vraag: “is acupunctuur wetenschap of pseudowetenschap” is natuurlijk onjuist. Niemand vraagt zich af of paracetamol “wetenschap of pseudowetenschap” is. Wetenschap is een methode om betere vragen te stellen. En een betere vraag is: “in hoeverre is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van acupunctuur?”. Het antwoord is: “Best veel, maar er is nog meer te doen”. Hetzelfde geldt voor Moderne Industriële Geneeskunde: veel ingrepen die in het ziekenhuis of door de huisarts worden voorgeschreven, berusten niet op wetenschappelijk bewijs (4), (5), en meer onderzoek is nodig.

  1. http://edzardernst.com/2017/01/is-acupuncture-pseudoscience/
  2. http://blogs.bmj.com/aim/2016/12/30/is-acupuncture-pseudoscience/
  3. http://www.abetterwaytohealth.com/wikipedia-we-have-a-problem/
  4. https://www.scientificamerican.com/article/demand-better-health-care-book/
  5. https://www.sciencenews.org/blog/context/evidence-based-medicine-actually-isnt

Leave a Comment