-
 • Directe democratie

 • In deze moeilijke tijden wordt er veel gevraagd om verandering. Een verbreding en versterking van de democratische grondbeginselen zou een van de manieren kunnen zijn, die de huidige crisis kan helpen om te buigen. Directe democratie, zoals dat op verschillende plekken in de wereld al wordt toegepast (2), is wel degelijk mogelijk, en veelbelovend. In Nederland ijvert de stichting Meer Democratie (3), partnerorganisatie van Democracy International (4), daar al jaren voor, en in augustus 2020 werd de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) (1) opgericht, met precies dit doel. Registreren bij het ANBB is gemakkelijk, en vervolgens kan men, als burger zijn mening uiten over alle stellingen die voorbij komen.

  Bindend zijn de uitslagen die hieruit volgen nog niet, maar het is goed te zien dat er initiatieven zoals deze zijn, die hopelijk zullen helpen, de burger weer de besluitvorming te laten bepalen.

  Voor wie twijfelt of directe democratie wel haalbaar of zelfs wenselijk is, is het boek van Verhults en Nijeboer (2) een aanrader. Van veel invalshoeken bekijken zij voor- en nadelen van directe democratie. Een crisis is ook een kans, en de kans om na de huidige crisis echte democratie in te stellen, moeten we zeker niet voorbij laten gaan.

  1. https://www.anbb.nl/
  2. Jos Verhulst en Arjen Nijeboer, Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum. Download: https://www.meerdemocratie.nl/sites/default/files/verhulst-nijeboer-directe-democratie.pdf
  3. https://www.meerdemocratie.nl
  4. https://www.democracy-international.org/