-
  • Conflicting models

  • Sinds pakweg 100 jaar is de Moderne Industriële Geneeskunde de standaard in Europa; vrijwel al het geld dat in de gezondheidszorg wordt daaraan besteed. Andere en oudere modellen, zoals de Traditionele Chinese Geneeskunde, moeten zich laten gelden naar de normen en waarden van het dominante model. Dat geeft wrijving: sommige behandelaars keren zich geheel van het ziekenfondsmodel af, maar worden daarmee onbereikbaar voor veel mensen die die kosten niet kunnen betalen. Anderen proberen Traditionele Chinese Geneeskunde en Moderne Industriële Geneeskunde te verenigen en praktiseren Integratieve Geneeskunde, dry-needling of fysiotherapie met kruiden of acupunctuur daaraan toegevoegd. Critici brengen daar weer tegenin dat je niet zomaar volledig verschillende modellen samen kunt mengen: je kunt een paard wel kruisen met een ezel, maar dan krijg je een muilezel, wat op zich een prima dier is, maar wel onvruchtbaar, en geen ezel, maar ook geen paard is.

    Het aantal chronische zieken in Nederland stijgt al jaren (1), en het is belangrijk dat er een vorm wordt gevonden om het enorme potentieel van de TCG in de Nederlandse gezondheidszorg te benutten. In Engeland concludeerden onderzoekers onlangs al dat traditionele acupunctuur een deel van de overbelasting van de NHS verlicht.

    (1) https://blog.lhasaoms.com/industry-news/industry-news-the-convergence-of-conflicting-medical-models/

    (2) https://www.ntvg.nl/artikelen/toename-chronische-ziekten-en-multimorbiditeit

    (3) https://www.acupuncture.org.uk/.index.php?option=com_k2&view=item&id=6419&Itemid=65