Lage rugpijn (LRP) is een veelvoorkomende musculoskeletale aandoening bij volwassenen en ongeveer 1 op de 4 mensen zoekt medische hulp in een periode van 6 maanden. (1) Geschat wordt dat ongeveer 50% van de bevolking zal ervaren tegen de leeftijd van 30 jaar, terwijl 70% van de bevolking LRP zal ervaren op een bepaald moment in hun volwassenheid. (1) De meeste symptomen verdwijnen binnen 1 maand, maar tussen 10% en 40% van de patiënten ontwikkelt chronische symptomen die langer dan 6 weken aanhouden.(1) In veel gevallen is de onderliggende oorzaak van de pijn onbekend, een aandoening die niet-specifieke chronische pijn wordt genoemd.

Een in 2013 gepubliceerde systematische review concludeerde: “Acupunctuur kan effectief zijn voor pijn en functionele beperking bij chronische niet-specifieke lage rugpijn”.(1)

In 2017 heeft The American College of Physicians hun richtlijnen voor de klinische praktijk bijgewerkt en een sterke aanbeveling gedaan voor het gebruik van acupunctuur bij zowel chronische als acute lage-rugpijn.(2)
Talrijke systematische reviews over acupunctuur voor chronische lage-rugpijn zijn uitgevoerd in de VS door de Assessment of Health Research Quality (AHRQ) (3), het Institute for Clinical and Economic Review (ICER) (4), het American College of Physicians (5), in Europa door The European Spine Society (6) en in Nieuw-Zeeland door de Accident Compensation Corporation (ACC) (7). Het is steeds gebleken dat acupunctuur zowel pijn als functie verbetert bij chronische lage-rugpijn, alleen of als aanvulling op conventionele zorg. Acupunctuur is een kosteneffectieve behandelingsoptie (8) gebleken en elektro-acupunctuur is kosteneffectiever gebleken dan niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).(9) Acupunctuur kan ook de noodzaak van lumbale chirurgie verminderen. (10)

De Amerikaanse Centers for Medicare & Medicaid Services voeren momenteel een nationale dekkingsanalyse uit voor acupunctuur bij de behandeling van chronische lage-rugpijn, om te beslissen of Medicare acupunctuur voor chronische lage-rugpijn voor 16 miljoen Amerikaanse senioren moet dekken. Hun onderzoek vond 8 systematische reviews/meta-analyses die in de afgelopen vijf jaar waren uitgevoerd om acupunctuur voor chronische lage-rugpijn te bestuderen en alle 8 vonden dat acupunctuur effectief was. (11)

Referenties

 1. Lam M, Galvin R, Curry P. Effectiveness of acupuncture for nonspecific chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. Spine (Phila Pa 1976). 2013;38(24):2124-38.
 2. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Annals of internal medicine. 2017;166(7):514-30.
 3. Chou R, Deyo R, Friedly J, Skelly A, Hashimoto R, Weimer M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews. Noninvasive Treatments for Low Back Pain. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016.
 4. Institute for Clinical and Economic Review (2017) Cognitive and Mind-Body Therapies for Chronic Low Back and Neck Pain: Effectiveness and Value – Final Evidence Report https://icerreview.org/wpcontent/uploads/2017/03/CTAF_LBNP_Final_Evidence_Report_110617.pdf
 5. Chou R, Deyo R, Friedly J, Skelly A, Hashimoto R, Weimer M, et al. Nonpharmacologic Therapies for Low Back Pain: A Systematic Review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Annals of internal medicine. 2017;166(7):493-505.
 6. Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ, Traeger AC, Lin CC, Chenot JF, et al. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. Eur Spine J. 2018;27(11):2791-803.
 7. The International Centre for Allied Health Evidence (2018). Effectiveness and Safety of Acupuncture Interventions for the Treatment of Musculoskeletal Conditions. Technical Report. Prepared for the Accident Compensation Corporation, New Zealand. https://www.acc.co.nz/assets/research/2b0c243f75/acupuncture-musculoskeletal-conditions-review.pdf
 8. Andronis L, Kinghorn P, Qiao S, Whitehurst DG, Durrell S, McLeod H. Cost-Effectiveness of Non-Invasive and Non-Pharmacological Interventions for Low Back Pain: a Systematic Literature Review. Applied health economics and health policy. 2016.
 9. Toroski M, Nikfar S, Mojahedian MM, Ayati MH. Comparison of the Cost-utility Analysis of Electroacupuncture and Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs in the Treatment of Chronic Low Back Pain. Journal of acupuncture and meridian studies. 2018;11(2):62-6.
 10. Koh W, Kang K, Lee YJ, Kim MR, Shin JS, Lee J, et al. Impact of acupuncture treatment on the lumbar surgery rate for low back pain in Korea: A nationwide matched retrospective cohort study. PloS one. 2018;13(6):e0199042.
 11. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed National Coverage Determination for Acupuncture for Chronic Low Back Pain