Chinese kruidengeneeskunde: een alternatief voor antibiotica?


Chinese kruidengeneeskunde: een alternatief voor antibiotica? – UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

Het dubbelblinde, gerandomizeerde, placebo gecontroleerde feasibility RUTI onderzoek, gefinancierd door het “National Institute for Health Research” (NIHR) is nu onderweg naar de klinische praktijk, waar patienten via de huisarts twee verschillende behandelingen krijgen aangeboden. Totaal 80 vrouwen die de afgelopen 12 maanden drie of meer urineweginfecties hebben gehad krijgen “geindivudaliseerde” kruiden voorgeschreven door een Chinese herborist, of “gestandariseerde” kruiden van de huisarts. Beide onderzoeksarmen zijn placebo-gecontroleerd en zullen kruiden bevatten ter preventie van  urineweginfecties en behandeling van acute episodes. Het behandelingstraject duurt 16 weken

De studie wil beoordelen of kruiden een belangrijke rol kunnen spelen ter vervanging van antibiotica in sommige ziekten. Dr. Andrew Flower, NIHR Research Fellow in de “Complementary and Integrated Medicine Research Unit” van de  University of Southampton, zei: “Chinese kruidengeneeskunde heeft een gedocumenteerde geschiedenis van behandeling van urineweginfecties van meer dan 2000 jaar. Recent klinisch onderzoek in China heeft voorlopig bewijs geleverd dat Chinese kruidengeneeskunde de sypthomen van urineweginfecties kan verlichten en de mate van terugkeer kan verhinderen, maar meer grondig onderzoek is nodig. Als het succesvol blijkt, zullen de uitkomsten van dit onderzoek de noodzakelijke data geven om grotere en meer gezaghebbende onderzoeken te doen.

“Het RUTI onderzoek is het eerste waarbij Chinese geneeskunde geauthoriseerd is als klinisch onderzoek naar een  Investigational Medicinal Product (CTIMP) in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekend dat we door dezelfde regulering gaan als conventionele medicijnen, en dat is een belangrijke precedent voor toekomstig onderzoek.”

In het VK zijn  urineweginfecties de meest voorkomende bacteriele infecties waarvoor vrouwen bij de huisarts komen, waarbij ongeveer 40 tot 50 procent van de vrouwen minstens 1 episode in hun leven doormaken. Tussen de 20 en 30 procent van de vrouwen die 1 episode van  urineweginfecties hebben, krijgt ze nogmaals, en ongeveer 25 procent hiervan krijgt ze hierna herhaaldelijk. Herhaaldelijke urineweginfecties hebben een flink negatief effect op de levenskwaliteit, en een grote invloed op de kosten van de gezondheidszorg, door artsenbezoeken, diagnostische testen en recepten.

Anitbiotica worden gebruikt om zowel acute als chronische urineweginfecties te behandelen, en hoewel ze effectief zijn in het verminderen van de duur van ernstige sympthomen, wordt geschat dat ongeveer 20 procent resistent is voor de antibiotica Trimethoprim en Cephalosporins en ongeveer de helft van de gevallen behandeld met Amoxicillin. Antibioticaresistentie en eerdere episodes van cystitis hangen vaak samen met langere duur van ernstige sympthomen.

De voorzitter van het Register voor Chinese kruidengeneeskunde, Emma Farrant zei: “Nu antibioticaresistentie een snelgroeiend probleem is, kan kruidengeneeskunde een belangrijke rol spelen in het vervangen van antibiotica waar dat mogelijk is, zoals in de behandeling van urineweginfecties, acute hoest en zere keel.”

“Recent klinisch onderzoek in China heeft bewijs geleverd dat Chinese kruidengeneeskunde de sympthomen van urineweginfecties kan verlichten en de terugval binnen een jaar na de behandeling kan verminderen van 30 procent met antibiotica alleen tot 4,4 procent met een combinatie van antibiotica en kruidengeneeskunde. Een recent Cochrane overzicht van Chinese kruidengeneeskunde voor urineweginfecties vond ook bewijs dat kruidengeneeskunde, maar meer grondige onderzoeken, zoals het RUTI onderzoek, zijn belangrijk om het succes van de behandelingen te beverstigen, en deze behandelingen in de eerstelijns praktijk te krijgen, om te helpen de afhankelijkheid van het VK te verminderen en de nachtmerrie van wijdverbreide antibioticaresistentie af te wenden.” http://www.pharmpro.com/news/2016/05/chinese-herbal-medicine-alternative-antibiotics


Leave a Comment