-
  • Cardiologie Heelsum

  • Cardioloog Fokke Jonkman, werkzaam bij de kliniek Cardiologie Heelsum (1) zal spreken op de jaarlijkse conferentie van het British Acupuncture Council in september (2). Jonkman combineert acupunctuur met moderne cardiologie in zijn kliniek, en houdt een lezing over zijn ervaringen, en over het combineren van verschillende paradigma’s. Hij zal met name spreken over behandelingsresistente atriale fibrillatie (AF), en de mechanismes waarmee acupunctuur kan helpen in de behandeling.
    Sinds de publicatie van zijn artikel in het British Medical Journal (3) breekt Jonkman een lans voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de mechanismes van acupunctuur en een plaats van acupunctuur in de integratieve behandeling van AF.

    (1) https://www.cardiologieheelsum.nl/
    (2) https://conference.acupuncture.org.uk/speakers.html
    (3) https://aim.bmj.com/content/31/3/327