Acupunctuur en lage rugpijn – Acupuncture Now Foundation

door Matthew Bauer

Acupunctuur is een van de beste, of zelfs de beste, behandeling voor lage rugpijn, zegt een studie van de Amerikaanse overheid. Een recente studie van de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), een onderdeel van het Amerikaanse ministerie voor Volksgezondheid (DHHS), vond dat acupunctuur de beste, of een van de beste, behandeling was in iedere categorie waarbij de effectiviteit van een aantal behandelingen voor lage rugpijn werd onderzocht. Vooral bemoedigend was dat acupunctuur meer effectief, of minstens even effectief was als behandelingen die een groter risico met zich meebrengen, zoals geneesmiddelen die vaak toegepast worden voor lage rugpijn zoals NSAID pijnstillers en spierontspanners.

Dit werd februari jongstleden gepubliceerd in een raport getiteld: ”Noninvasive Treatments for Low Back Pain” en is onderdeel van een serie “Vergelijkende effectiviteit onderzoeken” (Comparative Effectiveness Reviews), verordeneerd door de AHRQ. Hoewel het geen officieel standpunt is van de AHRQ of de DHHS is dit rapport bedoelt “om beleidsmakers in de gezondheidszorg, patiënten en artsen, bestuursleden en beleidsmakers, onder andere, goed geïnformeerde beslissingen te laten maken daarmee de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.” Deze rapportages “zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken en vergelijken verschillende therapieën met elkaar”. Dit specifieke rapport is gebaseerd op onderzoek dat door het “Pacific Northwest Evidence-based Practice Center” is gedaan, en met 800 bladzijden is het wellicht het meest gedegen onderzoek dat naar lage rugpijn dat ooit gedaan is waarbij niet-invasieve therapieën met elkaar vergeleken zijn.

Het onderzoek probeerde de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat zijn de vergelijkende voordelen en risico’s van verschillende farmaceutische therapieën voor acute of chronische niet-radiculaire lage rugpijn, lage rugpijn, radiculaire rugpijn en lumbale stenose? Vergeleken werden NSAID’s, acetaminophenen, opiaten, spierontspanners, anti-epileptica, antidepressiva, corticosteroïden en medicijnen die lokaal met pleisters werden toegediend.
  • Wat zijn de verschillende voor- en nadelen van verschillende niet-farmaceutische, niet-invasieve therapieen voor acute of chronische niet-radiculaire lage rugpijn, lage rugpijn, radiculaire rugpijn en lumbale stenose? Vergeleken werden multidisciplinaire revalidatie, oefeningen (verschillende soorten) ultrasound, elektrische zenuwstimulatie, elektrische spierstimulatie, interferential therapy, verschillende vormen van warmte en ijs, tractietafels, korsetten en braces, manipulatie van de rug, verschillende psychologische therapieën, acupunctuur, massage (verschillende vormen), yoga, magneten, en lasertherapie.

In de vergelijking van deze meer dan 30 verschillende therapieen, werd gekeken in honderden studies, naar twee meetuitkomsten:

A) Hoe groot was het effect op de pijn

B) Hoe groot was het effect op de verbetering van de functie

Ook werd gemeten hoe sterk het bewijs was (SOE) in de verschillende studies. Bij het meten van pijn en functie werden de effecten gecategoriseerd als “geen effect”, “klein effect” “matig effect” of soms “geen bewijs”. Voor SOE was het bewijs of “onvoldoende”, “laag” of “matig”.

Belangrijk is op te merken dat van alle therapieën en voor alle categorieën, geen enkele bevinding was hoger dan “matig”. Hoe kwam acupunctuur uit de vergelijking met 30 andere therapieën? Laten we beginnen met chronische lage rugpijn, omdat die per definitie een meer hardnekkig probleem is, en ook omdat de onderzoekers in deze review stellen dat er meer onderzoek naar niet-farmacologische onderzoek is naar chronische lage rugpijn. In de tabel met de titel “Niet-farmacologische behandelingen vergeleken met placebo, geen behandeling, of standaardbehandeling voor chronische lage rugpijn” (tabel G), werden 25 therapieën genoemd. Slechts drie hiervan hadden de hoogste score, “matig”, in zowel pijnverlichting als functionele verbetering. Deze drie waren:

  1. Yoga t.o.v. gebruikelijke behandeling
  2. Progressieve ontspanning t.o.v. wachtlijst-controle
  3. Acupunctuur t.o.v. geen acupunctuur

Van deze drie was alleen bij acupunctuur de “kracht van het bewijs” (SOE) ook van de hoogste gevonden categorie, namelijk “matig” voor zowel pijnverlichting als functieverbetering. Dat betekend dat alleen acupunctuur tov geen acupunctuur de hoogste score van “matig” had in alle vier de categorieën. In het onderzoek naar farmaceutische behandeling voor chronische lage rugpijn scoorden alleen NSAIDs en Tramodol zo hoog als “matig” voor pijnverlichting en een “kleine” functieverbetering. De meeste medicijnen lieten geen enkele meetbare verbetering in pijn of functieverbetering zien, terwijl de controversiele opiaten “kleine” effecten lieten zien voor pijn en functie. Interessant genoeg was alleen acupunctuur vergeleken met medicatie voor lage rugpijn en er was een klein verschil in het voordeel van acupunctuur gevonden voor zowel pijn als functie. Voor acute en subacute lage rugpijn waren er minder studies beschikbaar, maar acupunctuur liet hier een “klein” effect zien boven “nep-acupunctuur” en geen effect boven “nep-acupunctuur” in het geval van functieverbetering. Massage, warmtepleisters, en laser presteerden “matig” beter dan nep/placebo.

Wat vertelt ons dit over acupunctuur?

Sceptici roepen al decennia dat wetenschappelijke studies aantonen dat echte acupunctuur het niet beter doet dan nep-acupunctuur. In de tabel over chronische pijn bleek echte acupunctuur een matig beter effect te hebben dan nep-acupunctuur (placebo), dit was de beste score die gehaald was door een van de 30 onderzochte therapieën. In de tabel over acute en subacute lage rugpijn, blijkt acupunctuur een klein beetje beter effect te hebben dan placebo. De enige keer dat dit onderzoek niet vond dat “echte acupunctuur” beter was dan placebo/ nep-acupunctuur was in het meten van functieverbetering. Niets in dit meta-onderzoek zou een onbevooroordeelde onderzoeker de indruk geven dat acupunctuur alleen een placebo is, dit in tegenstelling tot veel onderzochte medicijnen!

Hier is hoe in het onderzoek (echte) acupunctuur vs nep-acupunctuur samengevat werd in de conclusies:

  • Voor acute lage rugpijn, vond een systematische review dat acupunctuur bij lage rugpijn versus placebo met naalden die niet door de huid gaan (twee onderzoeken, mean 9.38 op een 0 to 100 VAS, 95% CI 1.76 to 17.0, I2=27%); drie andere onderzoeken rapporteerden uitkomsten die hiermee overeenkomen. Een onderzoek naar nep-acupunctuur met naalden die wel door de huid heen gaan op nep-acupunctuurpunten vond geen effect op pijn. Er waren geen duidelijke effecten in functie in 5 onderzoeken (SOE/ Wetenschappelijk bewijs: laag voor pijn en functie)
  • Voor Chronische lage rugpijn, vond een systematische review dat acupunctuur versus placebo (met naalden op nep-acupunctuurpunten of naalden die niet door de huid gaan) direct na de behandeling (4 onderzoeken, WMD −16.76, 95% CI −33.3 to − 0.19, I2=90%) en tot zeker 12 weken (3 onderzoeken, WMD −9.55, 95% CI −16.5 to −2.58, I2=40%), maar er waren geen verschillen in functie. Vier verdere onderzoeken rapporteerden resultaten die hiermee overeenkomen. (SOE/ Wetenschappelijk bewijs: matig voor pijn en functie

Met andere woorden, voor acute lage rugpijn toonden 5 van de 6 onderzoeken aan dat echte acupunctuur beter is dan placebo/nep-acupunctuur. En voor chronische lage rugpijn was de echte acupunctuur beter dan placebo in 8 van de 8 onderzoeken. Vergelijk dit eens met een artikel dat in augustus 2016 in Scientific American verscheen, getiteld: “Onderzoek werpt twijfel op de waarde van acupunctuur, wetenschappelijke studies prikken de mythe lek”: “Tot dusver is het onderzoek teleurstellend. Studies hebben geen noemenswaardig verschil gevonden tussen acupunctuur en allerlei soorten placebo’s. Of onderzoekers de huid nu doorboren of niet, naalden gebruiken of tandenstokers, op echte acupunctuurpunten prikken of niet, evenveel patiënten zeggen min of meer dezelfde verlichting in pijn te ervaren. (De meest gebruikte toepassing van acupunctuur, en de best onderzochte). ‘We hebben geen bewijs dat acupunctuur meer is dan een theatrale placebo’ zegt Harriet Hall, een gepensioneerde huisarts en US Air Force chirurg die veel onderzoek heeft gedaan naar alternatieve geneeskunde. De bevindingen van dit vergelijkende review tonen zonder enige twijfel aan dat dit het oude afgezaagde liedje is van de sceptici, dat acupunctuur niet meer is dan placebo. De Acupuncture Now Foundation biedt correcte informatie aan het publiek, gezondheidswerkers en beleidsmakers in de gezondheidszorg over het potentieel van acupunctuur en corrigeert misinformatie zoals dit artikel in Scientific American. In deel twee van deze serie zullen we dieper graven en meer informatie bekijken die in deze review opgenomen is met een focus op hoe de effectiviteit van acupunctuur vaak onderschat wordt in veel onderzoeken. We zullen ook ons best doen om de tabellen uit dit onderzoek op onze website te publiceren. Donaties aan de ANF worden zeer gewaardeerd.

Hier is de link naar het volledige rapport: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK350276/