Actueel in verband met de huidige formatie: duurzaamheid en economische groei zijn geen tegenstellingen