-
 • Suppressing PKC-dependent membrane P2X3 receptor upregulation in dorsal root ganglia mediated electroacupuncture analgesia in rat painful diabetic neuropathy.

  1 januari 1970 | Pubmed | whoisjjc_k77083ou
 • Related Articles

  Suppressing PKC-dependent membrane P2X3 receptor upregulation in dorsal root ganglia mediated electroacupuncture analgesia in rat painful diabetic neuropathy.

  Purinergic Signal. 2018 Aug 07;:

  Authors: Zhou YF, Ying XM, He XF, Shou SY, Wei JJ, Tai ZX, Shao XM, Liang Y, Fang F, Fang JQ, Jiang YL

  Abstract
  Painful diabetic neuropathy (PDN) is a common and Lees meer

  Source:: Pubmed